O projekcie

poniedziałek, 03 sierpnia 2009 08:00
Drukuj

Projekt o nazwie "Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Jest to projekt ogólnopolski, wieloletni, realizowany w okresie od 3 sierpnia 2009 do 31 grudnia 2015 roku.

Celem ogólnym projektu jest poprawa potencjału rozwojowego Politechniki Krakowskiej poprzez wzbogacenie i dostosowanie oferty edukacyjnej w dziedzinie budownictwa do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy do roku 2015.

Szkolenia i studia są dla uczestników i studentów nieodpłatne.

Poprawiony: środa, 04 maja 2011 10:58